Digital Millennium Copyright Act


Radio-online-belgie.com neemt intellectuele eigendomskwesties zeer serieus en streeft ernaar om aan de behoeften van eigenaren van inhoud te voldoen door hen te helpen bij het beheren van de publicatie van hun inhoud op internet.

Radio-online-belgie.com is een DMCA-compatibele website, dus eigenaren van inhoud kunnen het DMCA-protocol gebruiken om de verwijdering van audiolinks aan te vragen waarvan zij denken dat ze inbreuk maken op hun auteursrecht.

 Digital Millennium Copyright Act 1998
In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (waarvan de tekst te vinden is op de website van het US Copyright Office op http://www.copyright.gov/), zal Radio-online-belgie.com onmiddellijk reageren op claims die inbreuk maken op het auteursrecht. Radio-online-belgie.com geautoriseerde copyright agent hieronder vermeld.

Als u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van een auteursrecht of enig exclusief recht onder het auteursrecht en van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, meld dit dan in strijd met het auteursrecht van radio-online-belgie.com door de hieronder vermelde geautoriseerde auteursrechtagent van radio-online-belgie.com te voorzien van de volgende informatie:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt;
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op dezelfde online site worden gedekt door een enkele melding;
 3. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt, omvat:
  • Bewijs dat u eigenaar bent van het auteursrecht, of bewijs dat u een vertegenwoordiger bent van de organisatie die eigenaar is van het geschonden werk of intellectueel eigendom;
  • Datum van publicatie of registratie van dit werk;
  • De datum waarop u de overtreding ontdekte;
  • URL - die kopieën van uw werk zonder licentie levert.
 4. Voldoende informatie om radio-online-belgie.com in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, waaronder naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd;
 5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;
 6. Een verklaring dat de informatie in de melding juist is en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

Alle claims van inbreuk op het auteursrecht op of in verband met deze website moeten per e-mail worden gericht aan de aangewezen agent van radio-online-belgie.com op: info@radio-online-belgie.com